Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid 

In onze praktijk werken we met positieve gezondheid. Dit gebruikte we al in onze praktijk, hiervoor hebben we nu ook officieel een training en certificaat behaald. Met positieve gezondheid richten we ons op de cliënt zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Dit kenmerkt zich vooral door het accent niet op de ziekte te leggen, maar op u en preventie! We zien dat de focus in de zorg vaak op de ziekte wordt gelegd. "Mensen zijn niet hun aandoening"

 

Door positieve gezondheid in te zetten willen we een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dementies, weergegeven in een spinnenweb. Met deze bredere benadering dragen we bij aan het vermogen van de cliënt om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.  

 

Door middel van het uitvragen van de 6 dementies kan blijken dat achter een gezondheidsklacht een heel ander probleem schuil gaat. Mensen weten zelf vaak wat er nodig is om hun gezondheidssituatie te verbeteren. De beste raadgever? Dat zijn onze cliënten zelf! 

 

Het spinnenweb is bedoeld om onze cliënten zelf te laten nadenken over hun situatie en om de dialoog daarover op gang te helpen. Kenmerkend voor het gesprek is dat we contact maken, aandachtig luisteren en de cliënt helpen om zo veel mogelijk zijn eigen oplossingen te vinden.  

Wilt u zelf het spinnenweb invullen? klik hier 

Positieve Gezondheid
Laden...