Wat is een Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). 

Voor wie is een gecombineerde leefstijlinterventie?
Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. Dit kan pas vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas(externe link) en de Zorgstandaard Obesitas(externe link).

Uw gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket?
Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie vergoed vanuit de basisverzekering. Een goed beschreven, effectief programma voor een gecombineerde leefstijlinterventie is het uitgangspunt voor de vergoeding. Voorwaarden voor vergoeding van een programma zijn:

  • Het combineert de drie componenten: leefstijl, voeding en gedrag;
  • Het past binnen de voorwaarden van de NZa-beleidsregel (o.a. 12 maanden behandeling en 12 maanden onderhoud, omvat geen elementen die niet vergoed worden binnen de basisverzekering zoals begeleid bewegen en/of sporten, specifieke financiële voorwaarden etc).

De rol van RIVM Centrum Gezond Leven
Het CGL begeleidt interventie-eigenaren in het erkenningstraject. Met andere partijen in het Convenant van erkenningen  zijn criteria voor erkening vastgesteld. Deze gelden voor alle interventies die erkenning willen. Een onafhankelijke commissie toetst de interventies op kwaliteit en effectiviteit. Een programma voor een GLI heeft daarboven nog iets extra’s omdat deze moet voldoen aan de voorwaarden van de NZa. Daarnaast is voor de GLI vastgesteld dat deze erkend moeten zijn op minimaal eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Wie beslist over de inhoud van het basispakket?
Uiteindelijk beslist de zorgverzekeraar welke gecombineerde leefstijlinterventie hij voor zijn verzekerden vergoedt. Als uw programma is erkend door de erkenningscommissie dan bepalen het ZIN en Zorgverzekeraars Nederland vervolgens of het programma valt onder de te verzekeren zorg.

Inhoud van het leefstijl traject
Het Coaching op Leefstijl (verder genoemd CooL) programma voor volwassen is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het programma bestaat uit een basis en een onderhoudsprogramma die beide dezelfde opzet kennen: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Het CooL-programma wordt aangeboden door een hbo-opgeleide professional, die voldoet aan de competenties van de leefstijlcoach (verder genoemd uitvoerder) en duurt in totaal 24 maanden . Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Doel van het programma:
Het CooL-programma is een GLI uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

 In Nijmegen ook actief: https://www.leefstijlinterventie-regionijmegen.nl/leefstijlcoach/tahnee-van-laere

 

Laden...