Vergoeding en Tarieven

In 2023 en 2024 is dieetadvisering voor 3 behandeluren per kalenderjaar opgenomen in uw basisverzekering. Voor deze zorg geldt een eigen risico, dat is vastgesteld op 385 euro. Heeft u een aanvullende verzekering dan heeft u recht op extra dieetadvisering, dit kan nog 3-4 uur zijn per jaar.  Ook heeft u bij uw aanvulende verzekering "preventie budget". Hier kunt u ook gebruik van maken in de praktijk. Aanvullende verzekering en preventie budget vallen niet onder uw eigen risico. De vergoeding kan per zorgverzekeraar en pakket verschillen. Raadpleeg uw polis, neem contact op met u zorgverzekeraar of kijk op independer.nl of zorgwijzer.nl.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico!

Directietoegankelijkheid
Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, dit betekent dat u zonder verwijsbrief een afspraak kunt maken. Sommige verzekeraars zoals CZ vragen nog wel een verwijsbrief van de huisarts, anders worden de consulten niet vergoed. Kijk hiervoor goed in uw polisvoorwaarden.

Als u naar mijn praktijk komt zonder verwijzing zal ik een screening uitvoeren om te kijken of ik de diëtist ben om u te behandelen en of het veilig is met u hulpvraag en klachten een behandelplan te starten. Als dit niet het geval is dan adviseer ik u om een afspraak te maken bij uw huisarts. Tijdens mijn studie is hier veel aandacht voor geweest, daardoor kan ik de screening op de juiste wijze uitvoeren.

Ketenzorg 
De dieetadvisering bij COPD, Diabetes Mellitus en CVRM (Cardiovasculair risicomanagement)  vallen onder ketenzorg. Per ziektebeeld zijn er afspraken gemaakt over hoeveel uur dieetadvisering besteed mag worden. Voor deze zorg geldt geen eigen risico. Diëtistenpraktijk Lifestyle is aangesloten bij Syntein en NEO.

Tarieven
Diëtistenpraktijk Tahnee Lifestyle is gecontracteerd met verschillende zorgverzekeraars. Ik declareer gelijk naar uw zorgverzekeraar, u ontvangt geen factuur. Een consult bij de diëtist bestaat uit directe tijd en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt afgerond in kwartieren.

  • Directe tijd: de tijd waarbij u in gesprek bent met de diëtist
  • Indirecte tijd: de tijd die ik besteed aan het verwerken van u gegevens, het uitwerken van u dieetadvies en het uitwerken van de rapportage naar de (huis) arts, tandarts of andere specialist.

Bent u nog niet door uw eigen risico heen en is er niets ingediend via de verzekering? Dan betaald u de  tarieven naar zorgverzekering. Hier krijgt u wel een factuur van.

Belasting
Sommige dieet kosten kunnen via de belasting, voor een deel vergoed worden met de dieetkosten aftrek. Hiervoor is een verklaring van ons nodig. Kijk hier voor meer informatie over mogelijke aftrek van u dieetkosten 2023. 

Bijstand
Zit u in de bijstand en volgt u een behandeling bij de diëtist? Maar is het lastig om alle kosten zelf te betalen? Dan kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand via de sociale dienst van uw gemeente.

Verhinderd
Bent u verhinderd, zeg uw afspraak dan tijdig af. Heeft u de afspraak niet 48 uur van te voren afgezegd, dan zal het consult bij u in rekening worden gebracht. De zorgverzekeraar vergoed dit niet! Wij willen iedereen een plekje kunnen bieden.

Laden...